วิธีการใช้ PHOTOBOOTH

1. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงาน

2. กรุณาเลือกเฟรมดีไซน์ค่ะ

3. อ่านขั้นตอนและเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายทำ

4. กดรีโมทคอนโทรลและถ่ายรูป

5. เลือกภาพที่จะพิมพ์ออกมา 4 ภาพ

6. เลือกสีหรือโหมด B&W

7. รอให้การพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

8. เอาสัมภาระไปด้วยค่ะ